Która czakra jest u człowieka najważniejsza?Gdyby takie pytanie zadać któremukolwiek buddyście, hinduiście lub doświadczonemu i wtajemniczonemu ezoterykowi, odpowiedzią byłoby niedowierzające przeczenie głową, śmiech lub po prostu milczenie. Dlatego, że chociaż człowiek ma w sobie ukrytych aż siedem różnych energii, to nie sposób jednoznacznie stwierdzić, która czakra będzie najważniejsza.

        

Jest to bowiem zależne od bardzo wielu czynników – człowieka, jego otoczenia, doświadczenia życiowego, priorytetów, wieku, miejsca zamieszkania i społeczności, w której przebywa, stanu psychicznego i duchowego itp. Dodatkowo na każdym etapie życia ważność poszczególnych energii może się zmieniać – dla dziecka najważniejsza będzie czakra serca i gardła, które wspomagają rozrost emocjonalny, dla nastolatka znaczenie nabywa energia podstawy, dla osób dorosłych i starszych ważna może być ta płynąca z czakry trzeciego oka lub korony. Nie bez znaczenia są także osobiste predyspozycje ludzi, ich umiejętności i zainteresowania oraz sama chęć rozwijania takiej, a nie innej energii.

Komentarze